Viborg
Uddannelsesnetværk
Viborg Uddannelsesnetværk

Den 5. september 2017 underskrev en række skoler, institutioner og kommunale områder en samarbejdsaftale, der skal sikre, at alle unge i Viborg Kommune får en uddannelse.

Hvem er med i Viborg Uddannelsesnetværk?

Viborg Uddannelsesnetværk består af Mercantec, Skive-Viborg Hf & VUC, Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg, Asmildkloster Landbrugsskole, Viborg Gymnasium & Hf, Bjerringbro Gymnasium, Viborg Katedralskole, Viborg Produktionsskole, Viborg Ungdomsskole, Ungdommens Uddannelsesvejledning, grundskoleområdet i Viborg Kommune, arbejdsmarkedsområdet i Viborg Kommune, Familieafdelingen i Viborg Kommune inkl. PPL.

Hvad tilbyder Viborg Uddannelsesnetværk?

Viborg Uddannelsesnetværk kan hjælpe dig videre gennem vejledning, rådgivning og konkrete tilbud om uddannelse, hvis du af den ene eller den anden grund er stødt panden mod en mur:

 

  • Måske har du brug for at skifte uddannelsesretning
  • Måske har du det svært
  • Måske har du ikke bestået en skoleperiode

 

Viborg Uddannelsesnetværk hjælper dig med at sammensætte netop det forløb, der giver dig den støtte, der skal til for at gennemfører en ungdomsuddannelse. Du undgår afbrud og ventetid i dit uddannelsesforløb, du er hele tiden på vej. Kontakt din UU-vejleder eller din vejleder på dit uddannelsessted og sig, at du ønsker hjælp i Viborg Uddannelsesnetværk.

Presse

Presseansvarlige for Viborg Uddannelsesnetværk er forretningsudvalgets 4 medlemmer:

Claus Jensen, Jobcenter Viborg
Kent West Kristensen, Skive / Viborg HF og VUC
Mette Selchau, Mercantec
Heine Bøgild, Viborg Produktionsskole

Arkiv

"Alle unge skal have en uddannelse i Viborg Kommune. Ingen kan således 'falde ud'."