Viborg
Uddannelsesnetværk
Viborg Uddannelsesnetværk
Viborg Uddannelsesnetværk.
Dato: Den 1. november 2018.
Tid: Kl. 12.00 til kl.15.30.
Sted: Viborg Produktionsskole, kantinen 1. sal.

Deltagere: Alle ledere, vejledere, lærere og sagsbehandlere med tilknytning til og interesse for Viborg Uddannelsesnetværk..

Program.

Kl. 12.00 - 12.05 Velkommen Heine Bøgild, Viborg produktionsskole.
Kl. 12.05 - 12.30 Let frokost.
Kl. 12.30 - 13.45 Mindset Peter Videsen, Viborg Gymnasium & HF.
Kl. 13.45 - 14.00 Pause.
Kl. 14.00 - 14.45 Brug for alle unge Inge Hede Thomsen og Else-Birgitte Blichfeldt, UU Vi-borg..
Kl. 14.45 - 15.30 Kort gennemgang af og status på FGU* og KUI* Claus Jensen, UU Viborg. .
Kl. 15.30 Afrunding og tak for i dag Heine Bøgild, Viborg Produktionsskole.
(FGU = Forberedende Grunduddannelse KUI = Kommunale unge indsats).

Tilmelding: Senest tirsdag d. 23. oktober 2018 til Bettina Klavsen, Viborg Produktionsskole på 72112700 el. Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. med oplysning om in-stitution og deltagerantal samt faktureringsoplysninger (EAN –nr. og mail).
Pris pr. deltager: 112,50 kr. der inkl. frokost m. drikke varer, kaffe/the samt kage og frugt i pausen.

Mindset.

Gennem de sidste 15-20 år er der på Stanford University forsket i, hvordan den enkelte studerende bliver bedst mulig i stand til at forløse sit eget potentiale. En af de centrale konklusioner i mindset-teorien er, at elevernes forestilling om læring og valg af læringsstrategi betyder særdeles meget for udbyttet..
Mindset-tænkningen tilbyder en ramme om pædagogiske tiltag, som for eksempel karakterfri klasser, formativ feedback og fokus på en bevægelse fra præstationskultur til en læringskultur..
I oplægget gives en indføring i selve mindset-teorien og dens umiddelbare implikationer for un-dervisning..

Brug for alle unge .

Viborg UU har i skoleåret 2017-18 kørt et projekt i BFAU regi (Brug For Alle Unge), målgruppen har været ikke-uddannelsesparate unge. Projektet har indeholdt først en opkvalificering af UU og derefter en samtale med udvalgte unge og deres familier. Samtalen er fulgt op af et gruppevej-ledningsforløb, og her har vi haft to forskellige modeller i gang..

"Alle unge skal have en uddannelse i Viborg Kommune. Ingen kan således 'falde ud'."